Aktualności

HILLTOM działa w ramach realizowanego projektu nr RPDS.09.02.01-02-0037/17 pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska” , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9. Włączenie Społeczne, 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
HillTom Luksusowy Dom Seniora

Informacje dla seniorów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.