Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą opieki w HillTom
HILLTOM działa w ramach realizowanego projektu nr RPDS.09.02.01-02-0037/17 pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska” , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9. Włączenie Społeczne, 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
HillTom Luksusowy Dom Seniora

Informacje dla seniorów