DO POBRANIA

Projekt nr RPDS.09.02.01-02-0037/17 pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9. Włączenie Społeczne, 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.

Bardzo nam miło, że jesteście zainteresowani pobytem w naszym obiekcie. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem pobytu oraz innymi, niezbędnymi dokumentami.