PROJEKTY PARTNERSKIE

NASZ ZNAK

Consulting Group – to firma istniejąca od 2012 roku, prowadząca działalność doradczo – szkoleniową.  Dominującym celem jej działania jest przywrócenie aktywności zawodowej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Consulting Group daje możliwość podnoszenia kwalifikacji, zwiększania swoich umiejętności na różnych obszarach zawodowych, a przede wszystkimi motywuje do zmian.

Consulting Group od 2012 roku aktywnie działa na rynku usług szkoleniowych. W swojej ofercie posiada szerokie doświadczenie edukacyjne o tematyce informatycznej, potwierdzonej Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych (ECDL), jak również szkolenia ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych na różnych obszarach pracy. Współpraca z zawodowymi trenerami, których aktualna wiedza poparta jest autentycznym doświadczaniem zawodowym, pozwala uzyskać kursantom wysoki poziom przygotowania do pracy zawodowej. Zajęcia odbywają się we własnych lub wynajmowanych salach szkoleniowych z wykorzystaniem certyfikowanej pracowni komputerowej.

  • Szkolenia ECDL
  • Kursy zawodowe
  • Pracownię komputerową
  • Sale szkoleniowe
  • Organizację staż

Projekty

Consulting Group od 2013 roku dynamicznie uczestniczy w realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego i Krajowego Funduszu Społecznego jako realizator szkoleń, poradnictwa zawodowego oraz organizacji staży zawodowych.

Obecnie Consulting Group jest mocno zaangażowany w realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.