Przez doświadczenie do zatrudnienia

CELEM PROJEKTU jest zapewnienie 30 kobietom zamieszkującym teren województwa dolnośląskiego zindywidualizowanego wsparcia społeczno-zawodowego mającego na celu zapewnienie im możliwości powrotu na rynek  pracy z wykorzystaniem dostępnych w ramach projektu możliwości wsparcia.

ZAPRASZAMY