Terapia zajęciowa

Przygotowana przez nasz personel terapia zajęciowa jest aktywną formą rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych. Dzięki prowadzonym zajęciom warsztatowym zwiększa się sprawność manualna, intelektualna i fizyczna naszych podopiecznych. Poprzez aktywne tworzenie kartek okolicznościowych, ozdób świątecznych czy też uczestnictwo w zajęciach muzyczno – rytmicznych, nasi Pensjonariusze rozbudzają wrażliwość, zwiększają poczucie własnej wartości, a przede wszystkim zapominają o blokujących ich ograniczeniach. W sali zajęć terapeutycznych, na podstawie wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń i przeżyć – zawiązują się przyjaźnie i rozwijają zainteresowania.