Inwestuję w siebie

Cel projektu;

Głównym celem realizowanego projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez ukończenie kursów w obszarze branży hotelarsko–restauracyjno–cateringowej (HoReCa) i turystycznej przez osoby dorosłe z terenu Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej.

Działania realizowane w ramach projektu;

  • Indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe
  • Kurs podnoszący umiejętności zawodowe, z zakresu:
    • Kucharz, Dietetyk, Kelner 
  • Kurs kompetencji ogólnych z zakresu „Przywództwo, budowanie i kierowanie zespołem”
  • Kursy z zakresu:
    • Profesjonalna obsługa klienta, Savoir vivre w biznesie, Planowanie i organizacja imprez i usług turystycznych

Odbiorcy;

Osoby dorosłe, które zamieszkują obszar województwa dolnośląskiego, w tym Obszar Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowickiej spełniające co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: posiadają wykształcenie na poziomie co najwyżej ponadgimnazjalnym (tzn. osoby o niskich kwalifikacjach), lub są w wieku 50+

W ramach projektu nasi Kursanci zdobyli praktyczną wiedzę i umiejętności z obszaru usług gastronomicznych. W trakcie zajęć mogli zarówno poznać najnowsze techniki żywienia i zdrowego odżywiania się oraz wykazać się umiejętnościami praktycznymi w obszarze przygotowywania sal i organizacji przyjęć okolicznościowych. Uzyskane w ramach działania wsparcie pozwoliło naszym Kursantom na powrót w środowisko osób aktywnych społecznie i zawodowo.