Aktywni Dolnoślązacy na swoim!

Cel projektu

Celem głównym projektu było stworzenie nowych i trwałych miejsc pracy dzięki dotacjom na założenie działalności gospodarczej przyznanym dla osób z terenów Dolnego Śląska w latach 2017-2019.

Działania realizowane w ramach projektu;

 • szkolenia z podstaw działalności gospodarczej (ABC przedsiębiorczości),
 • warsztaty sprzedażowe,
 • szkolenie z podstaw księgowości i pisania biznesplanów
 • dotacja na założenie działalności gospodarczej 23.000,00 zł
 • wsparcie pomostowe: finansowe po 1.220,00 zł miesięcznie przez pierwszych 12 mcy prowadzenia działalności (np. na pokrycie kosztów ZUS, wynajmu biura, telefonów, internetu, księgowości itp.) oraz w postaci doradztwa specjalistycznego w zakresie bieżących problemów podatkowych, księgowo-kadrowych, prawnych.

Odbiorcy:

 • osoby powyżej 30 roku życia zamieszkujące lub uczące się (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilngo) na terenie województwa dolnośląskiego,
 • osoby pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo
 • osoby spełniające min. jedno kryterium:
  1. kobiety,
  2. osoby z niepełnosprawnościami,
  3. osoby długotrwale bezrobotne,
  4. osoby o niskich kwalifikacjach,
  5. osoby powyżej 50-tego roku życia.
 • osoby zamieszkujące obszary objęte programami rewitalizacji
 • osoby zamierzające stworzyć dodatkowe miejsca pracy

W ramach projektu nasi Uczestnicy rozpoczęli przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej. Założyli firmy w branżach budowlanych, usługowych, handlowych jak również w obszarze działań gastronomicznych. Finansowe wsparcie oraz pomoc księgowo – prawna, z których korzystali w ramach projektu, pozwoliła im na pewny krok w kierunku aktywizacji zawodowej oraz na kontynuację decyzji o samozatrudnieniu.