Aktywni w powiecie kłodzkim

Projekt skierowany jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i społecznej, do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych. Do udziału zapraszamy osoby mające trudności z przystosowaniem swoich umiejętności do wymogów rynku pracy, z niskimi kompetencjami edukacyjnymi, oraz wszystkich tych, którzy chcą zmienić swoją obecną sytuację zawodową.