Aktywność zawodowa jest kobietą

Jeżeli jesteś osobą niepracującą, lub  też przedsiębiorcą poszukującym pracownika – ten projekt jest dla właśnie Ciebie .

W ramach działania przewidujemy finansowanie do nowo utworzonego miejsca pracy oraz subsydiowane zatrudnienie. Do przyznania jest średnio 19 000 zł dla pracodawcy i ok. 2 800 zł kosztów pracownika.

Ilość środków finansowych jest ściśle określona – dlatego o przyznaniu wsparcia decyduje przede wszystkim szybkość i sprawność w załatwianiu formalności.

Zapraszamy.