Aktywni na Dolnym Śląsku

Celem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób w wieku od 18 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych najbardziej oddalone od rynku pracy.
Uczestnikom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich reintegrację społeczno-zawodową.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA.